Kymi-yhtymä : henkilökunnan julkaisu. Kymiyhtymä - Kuusankoski : Kymin osakeyhtiö, 1948. - 30 cm - Kuusi kertaa vuodessa, - Kaksi kertaa vuodessa, 1936-1938 - 1948 : 3

Ei ilmestynyt 1940-1944.

fk03381 skl


Kymin osakeyhtiö--historia--Kuusankoski--Kymenlaakso
Kymi-Kymmene--historia--Kuusankoski--Kymenlaakso
UPM-Kymmene--historia--Kuusankoski--Kymenlaakso


kausijulkaisut
henkilöstölehdet--massa- ja paperiteollisuus--historia--Kuusankoski--Kymenlaakso
henkilöstölehdet--metsäteollisuus--historia--Kuusankoski--Kymenlaakso


henkilöstölehdet

674 676