Kymi-yhtymä : henkilökunnan julkaisu. Kymiyhtymä - Kuusankoski : Kymin osakeyhtiö, 1952. - 30 cm - Kuusi kertaa vuodessa, - Kaksi kertaa vuodessa, 1936-1938 - 1952 : 5

Ei ilmestynyt 1940-1944.

fk03381 skl


kausijulkaisut
henkilöstölehdet--Kymi osakeyhtiö


henkilöstölehdet

674 676