Rikollisuustilanne 2013 : rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2014 - 500 s. : kuv., kartt. ; 25 cm. - Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, 266 1797-562X ; . - Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, 266. .

Abstract: Crime and criminal justice in Finland.9789517044257


rikollisuus
rikokset
henkirikokset
väkivaltarikokset
seksuaalirikokset
varallisuusrikokset
liikennerikokset
talousrikokset
työrikokset
ympäristörikokset
huumausainerikokset
alkoholirikokset
dopingrikokset
nuorisorikollisuus
nuoret rikoksentekijät
rikoksentekijät--naiset
rikoksentekijät--ulkomaalaiset
rikoksentekijät--maahanmuuttajat
uhrit
rikosprosessi
rangaistukset
rikokset--seuraamukset
kriminologia--tilastot